AZ
RU

AZƏRBAYCAN MİLLİ ELMLƏR AKADEMİYASININ
RƏYASƏT HEYƏTİ


TÜRKOLOGİYA

 

Baş səhifə

Baş redaktordan
Haqqımızda
Baş redaktor
Baş redaktorun müavinləri
Məsul katib
Redaksiya heyətinin üzvləri
Beynəlxalq məsləhətçilər
Mündəricat
Saylarımız
Nəşrə dair tələblər
Arxiv
Əlaqə
   
   
 
Flag Counter
 

"TÜRKOLOGİYA" JURNALININ SAHƏ  REDAKTORLARI

 

 

Azərbaycan dili və terminologiya üzrə


İsmayil Məmmədli  
Sayalı Sadıqova

Türk dilləri üzrə

Buludxan Xəlilov  
Vahid Zahidoğlu

Şərq dilləri üzrə

Şəfəq Əlibəyli  
Kamandar Əmrahov

Qədim dillər üzrə

İlhami Cəfərsoy  
Çingiz Qaraşarlı

Dil tarixi   üzrə

Mövsüm Nağısoylu
Əzizxan Tanrıverdiyev   

Ədəbiyyat   və   folklor üzrə

Məhərrəm Qasımlı

Asif Rüstəmli

Tipoloji-müqayisəli dilçilik üzrə

Dünyamin Yunusov
Həbib Zərbəliyev

Dil nəzəriyyəsi üzrə

Afət Abbasova  
Aslan Məmmədli


"TÜRKOLOGİYA" JURNALININ
ELMİ  REDAKTORLARI

Azərbaycan mətni üzrə
İsmayıl Məmmədli
Türk mətni üzrə
Kübra Quliyeva
İngilis mətni üzrə
Abbas Abbasov
Rus mətni üzrə
Militina Vasilenko
 
Faydalı linklər
 
 
 
 
 
AXTARIŞ
© "Türkologiya" jurnalı. 2013.