Azərbaycan Milli Elmlər Akademiyası
İ.Nəsimi adına Dilçilik İnstitutu
 
 
 
 
en

jurnalı

 

Baş səhifə

   
Haqqımızda
Baş redaktor
Baş redaktorun müavini
Redaksiya heyətinin üzvləri
Beynəlxalq məsləhətçilər
Sahə redaktorları
Mündəricat
Saylarımız
Tanınmış türkoloqlar
Nəşrə dair tələblər
Arxiv
Əlaqə
   
  Linklər
 
 
 
   
 
Flag Counter
 
 

"TÜRKOLOGİYA" JURNALININ SAHƏ  REDAKTORLARI

 

 

Azərbaycan dili və terminologiya üzrə

Buludxan Xəlilov
İsmayil Məmmədli
Sayalı Sadıqova

Türk dilləri üzrə

Məmmədəli Qıpçaq
Məhəbbət Mirzəliyeva

Şərq dilləri üzrə

Şəfəq Əlibəyli
Kamandar Əmrahov

Qədim dillər üzrə

İlhami Cəfərsoy
Çingiz Qaraşarlı

Dil tarixi üzrə

Mövsüm Nağısoylu
Əzizxan Tanrıverdiyev 
Vahid Zahidoğlu

Ədəbiyyat folklor üzrə
Məhərrəm Qasımlı
Tipoloji-müqayisəli dilçilik üzrə

Dünyamin Yunusov
Həbib Zərbəliyev

Dil nəzəriyyəsi üzrə

Afət Abbasova
Aslan Məmmədli

AXTARIŞ           ПОИСК
© AMEA-nın İ.Nəsimi adına Dilçilik İnstitutu, "Türkologiya" jurnalı. 2013-2015.