AZƏRBAYCAN MİLLİ ELMLƏR AKADEMİYASININ
RƏYASƏT HEYƏTİ

TÜRKOLOGİYA
 
   

Baş səhifə

"Türkologiya" jurnalı bu gün
Baş redaktor
Baş redaktorun müavinləri
Məsul katib
Redaksiya heyətinin üzvləri
Beynəlxalq məsləhətçilər
Beynəlxalq indekslər
Arxiv
Saylarımız
Türkoloji seminar
Nəşrə dair tələblər
Abunə
Haqqımızda
Əlaqə
   
   
 
Flag Counter
 

HAQQIMIZDA

   
   

 “Türkologiya” dergisinin Türkolojide büyük bir boşluğu dolduracağı inancındayım...


ardı


“Türkologiya” dergisi bugün artık dünya Türkolojisinin en önemli yayın organı...


ardıTürkologiya is a worthy addition...


ardı“Türkologiya” dergisi sayesinde Bakü Türkoloji için önemli bir merkez hâline gelecek...


ardıADU-da “Türkologiya” jurnalının fəaliyyəti ilə bağlı dəyirmi masa keçirilib


ardı

Bakı Mühəndislik Universitetində “Türkologiya” jurnalı təqdim olunub


ardıTürkologiya Dergisi Geçmişten Günümüze


ardı
“Türkologiya” jurnalı beynəlxalq uğur qazandı


ardı


"Türkologiya" jurnalına Türkiyədən baxış
"JURNALIN BÖYÜK YARADICILIQ UĞURLARI QAZANACAĞINA İNANIRIQ"


ardı
"Türkologiya"da yeni nəfəs


ardı
"Türkologiya" jurnalının tarixində yeni mərhələ


ardıTÜRKOLOJİ DÜŞÜNCƏNİN MƏRKƏZİ – “TÜRKOLOGİYA” JURNALININ YENİ 2-ci SAYI
  ardı

Baş redaktordan


J
urnalımız vaxtilə SSRİ məkanında, eləcə də beynəlxalq aləmdə nüfuzlu elmi orqan olan “Sovetskaya Turkologiya”nın elmi və mədəni ənənələrini davam etdirmək əzmindədir. Müxtəlif vaxtlarda jurnala başçılıq etmiş görkəmli alimlər – M.Şirəliyev, E.Tenişev, A.Axundov, T.Hacıyev bunun üçün əllərindən gələni etdilər. Bu gün qloballaşma dövrünün tələbi ilə jurnalın elmi məkanı genişlənməyə ehtiyac duyur. O, təkcə türkoloji dilçiliyin, folklorun çərçivəsinə sığmır. Oxucu jurnalda türkoloji dilçiliklə yanaşı, etnoqrafiyaya, fəlsəfəyə, tarixə, ədəbiyyata, mədəniyyətşünaslığa aid mətnlər görmək istəyir.

Faydalı linklər
 
 
 

 
AXTARIŞ
© "Türkologiya" jurnalı. 2013.