AZƏRBAYCAN MİLLİ ELMLƏR AKADEMİYASININ
RƏYASƏT HEYƏTİ

TÜRKOLOGİYA
 
   

Baş səhifə

"Türkologiya" jurnalı bu gün
Baş redaktor
Baş redaktorun müavinləri
Məsul katib
Redaksiya heyətinin üzvləri
Beynəlxalq məsləhətçilər
Beynəlxalq indekslər
Arxiv
Saylarımız
Türkoloji seminar
Nəşrə dair tələblər
Abunə
Haqqımızda
Əlaqə
   
   
 
Flag Counter
 
 

“Türkologiya” dergisinin Türkolojide büyük bir boşluğu dolduracağı inancındayım...

Azerbaycan Milli İlimler Akadamisi Riyaset Heyeti tarafından yılda dörd defa olarak yayınlanan Türkologiya dergisinin üçüncü sayısı elime ulaştı ve içinde birbirinden ilginç ve çok değerli bilimsel makaleleleri büyük bir dikkatle okudum. Büyük ölçüde ilmi tarafsızlığı koruyan ve dünyanın her tarafındaki Türkologların çalışmalarına İngilizce, Rusça, Türkçe olarak yer veren böyle bir derginin büyük bir boşluğu dolduracağı inancındayım... Bütün dergi çalışanlarına ve katkıda bulunanlara başarılar diliyorum.

Orhan Aras (Almaniya)

Baş redaktordan


J
urnalımız vaxtilə SSRİ məkanında, eləcə də beynəlxalq aləmdə nüfuzlu elmi orqan olan “Sovetskaya Turkologiya”nın elmi və mədəni ənənələrini davam etdirmək əzmindədir. Müxtəlif vaxtlarda jurnala başçılıq etmiş görkəmli alimlər – M.Şirəliyev, E.Tenişev, A.Axundov, T.Hacıyev bunun üçün əllərindən gələni etdilər. Bu gün qloballaşma dövrünün tələbi ilə jurnalın elmi məkanı genişlənməyə ehtiyac duyur. O, təkcə türkoloji dilçiliyin, folklorun çərçivəsinə sığmır. Oxucu jurnalda türkoloji dilçiliklə yanaşı, etnoqrafiyaya, fəlsəfəyə, tarixə, ədəbiyyata, mədəniyyətşünaslığa aid mətnlər görmək istəyir.

Faydalı linklər
 
 
 

 
AXTARIŞ
© "Türkologiya" jurnalı. 2013.