AZƏRBAYCAN MİLLİ ELMLƏR AKADEMİYASININ
RƏYASƏT HEYƏTİ
TÜRKOLOGİYA

 
   

Baş səhifə

"Türkologiya" jurnalı bu gün
Baş redaktor
Baş redaktorun müavinləri
Məsul katib
Redaksiya heyətinin üzvləri
Beynəlxalq məsləhətçilər
Beynəlxalq indekslər
Haqqımızda
Saylarımız
Türkoloji seminar
Nəşrə dair tələblər
Arxiv
Əlaqə
   
   
 
Flag Counter
 
 

“Türkologiya” dergisinin Türkolojide büyük bir boşluğu dolduracağı inancındayım...

Azerbaycan Milli İlimler Akadamisi Riyaset Heyeti tarafından yılda dörd defa olarak yayınlanan Türkologiya dergisinin üçüncü sayısı elime ulaştı ve içinde birbirinden ilginç ve çok değerli bilimsel makaleleleri büyük bir dikkatle okudum. Büyük ölçüde ilmi tarafsızlığı koruyan ve dünyanın her tarafındaki Türkologların çalışmalarına İngilizce, Rusça, Türkçe olarak yer veren böyle bir derginin büyük bir boşluğu dolduracağı inancındayım... Bütün dergi çalışanlarına ve katkıda bulunanlara başarılar diliyorum.

Orhan Aras (Almaniya)

 
 
 
 
Faydalı linklər
 
 
 
 
 
 
AXTARIŞ
© "Türkologiya" jurnalı. 2013.