Azərbaycan Milli Elmlər Akademiyası
Nəsimi adına Dilçilik İnstitutu


"TÜRKOLOGİYA"

 
   

Baş səhifə

Haqqımızda
Baş redaktor
Baş redaktorun müavinləri
Məsul katib
Redaksiya heyətinin üzvləri
Beynəlxalq məsləhətçilər
Saylarımız
Nəşrə dair tələblər
Abunə
Arxiv
Əlaqə
   
   
 
 

“Türkologiya” dergisi bugün artık dünya Türkolojisinin en önemli yayın organı...


Dergileri “hür tefekkürün kalesi…” diye nitelemişti Cemil Meriç… Her bir yazıda yazarların hür düşünceleri, farklı bakış açıları yükselen bu kalenin yapı taşlarıdır âdeta…
Türkologiya da Türklük bilimi araştırmalarının bir kalesi olarak yükselmektedir. Her biri birbirinden değerli makaleleriyle, araştırma yazılarıyla, özel bölümleriyle Türkologiya bilim dünyamızın değerli bir bilim dergisi hâline gelmiştir. Bunda hiç kuşkusuz bir geleneğin katkısı, Şireliyevlerin, Demirçizadelerin, Budagovaların, Ahundovların, Hacıyevlerin mirası ve derginin sayfalarını bilgileriyle, araştırmalarıyla, buluşlarıyla süsleyen pek çok Türklük bilimcinin emeği vardır. Türkologiya, bugün yalnız Azerbaycan Türklük bilimi sahasının değil Türk dünyasının ve bütün dünya Türklük bilimi çevrelerinin dergisi olmuştur artık… Dünyanın her yerinden Türkologların binbir emekle yürüttükleri araştırmalar Türkologiya’nın sayfalarında canlanmaktadır.
Azerbaycan’ın yetiştirdiği büyük âlim, araştırmacı, yazar, düşünür Kamal Abdullayev’in yönetiminde Türkologiya, bugün artık dünya Türkolojisinin en önemli yayın organı durumuna gelmiştir. Dünyanın önde gelen atıf dizinleme (indeks) kuruluşları tarafından taranmaya başlaması da Türkologiya’nın bu başarısının taçlanmasıdır.
Bütün bunlar Türkologiya’ya büyük sorumluluklar yüklemektedir. Ulaşılan bu seviyenin yalnızca korunması değil daha da yükseltilmesi, Türklük bilimi denilince akla gelen ilk dergi olma özelliğinin yaşatılması için makalelerin titizlikle değerlendirilmesi uygulaması taviz verilmeden devam ettirilmelidir. Türklük biliminin çeşitli alanlarına ve konularına yönelik proje araştırmalarına da yer verilmesi bilimde güncelliği sağlayacaktır. Devam etmekte olan projeler hakkında dergide yayımlanacak yazılar ise projelerde daha sağlıklı sonuçlara ulaşılmasına katkıda bulunacaktır.
Başta başredaktör Kamal Abdullayev ve mesul kâtibi Elçin İbrahimov olmak üzere emeği geçen herkese teşekkür ediyor, Türkologiya’ya nice uzun ve başarılı yayın hayatı diliyorum.

Şükrü Halûk Akalın (Türkiye)

Baş redaktordanFaydalı linklər
 
 
 

 
AXTARIŞ
© "Türkologiya" jurnalı. 2013.