AZƏRBAYCAN MİLLİ ELMLƏR AKADEMİYASININ
RƏYASƏT HEYƏTİ
TÜRKOLOGİYA

 
   

Baş səhifə

   
Baş redaktordan
Haqqımızda
Baş redaktor
Baş redaktorun müavinləri
Məsul katib
Redaksiya heyətinin üzvləri
Beynəlxalq məsləhətçilər
Mündəricat
Saylarımız
Nəşrə dair tələblər
Arxiv
Əlaqə
   
   
 
Flag Counter
 

BEYNƏLXALQ MƏSLƏHƏTÇİLƏR

DİLÇİLİK ÜZRƏ:

Akalın Şükrü Haluk (Türkiyə),
Bozdemir Mişel (Fransa),
Buşhoten Hendrik (Almaniya),
Çeçenov Əli (Rusiya),
Ercilasun Ahmet Bican (Türkiyə),
Kajibekov Erden (Qazaxıstan),
Konkobaev Kadirali (Qırğızıstan),
Kormuşin İqor (Rusiya),
Qərənfil Valentina (Moldova),
Məlikov Tofik (Rusiya),
Musaoğlu Mehman (Türkiyə),
Oh Çonq Jin (Cənubi Koreya),
Sertkaya Osman Fikri (Türkiyə),
Soyeqov Muradgeldi (Türkmənistan),
Tooru Hayaşi (Yaponiya)
Türkmen Fikret (Türkiyə),
Yusupova Alfiya (Tatarıstan)

ƏDƏBİYYAT ÜZRƏ:

Akpınar Yavuz (Türkiyə),
Aşırov Annaqurban (Türkmənistan),
Kalpaklı Mehmet (Türkiyə),
Korkmaz Ramazan (Türkiyə),
Sokolovski Nikolay (Polşa)

FOLKLOR ÜZRƏ:

Çimpoeş Lyubov (Moldova),
Çobanoğlu Özkul (Türkiyə),
Ekici Metin (Türkiyə),
Jurayev Mamatkul (Özbəkistan),
Sibqatullina Alfina (Rusiya),
Suleymanov Ahmet (Başqırdıstan)

TARİX ÜZRƏ:

Beyhan Mehmet Ali (Türkiyə),
Hakimov Rafail (Tatarıstan),
Karpov Sergey (Rusiya),
Kıdırəli Darxan (Qazaxıstan),
Munçayev Rauf (Rusiya),
Nesterov Aleksandr (Rusiya),
Turan Refik (Türkiyə)

ŞƏRQŞÜNASLIQ ÜZRƏ:

Cemil Tasin (Rumıniya),
Golden Piter (ABŞ),
Lee Hee Soo (Cənubi Koreya),
Paul Yurgen (Almaniya),
Vasiliyev Dimitri (Rusiya),
Zimonyi İştvan (Macarıstan)

FƏLSƏFƏ ÜZRƏ:

Çumakov Aleksandr (Rusiya),
Kurmangaliyeva Qaliya
(Qazaxıstan),
Mahamatov Taxir (Rusiya),
Popkov Yuri (Rusiya)

İNCƏSƏNƏT VƏ MEMARLIQ ÜZRƏ:

Akilova Kamola (Özbəkistan),
Xasiyanova Leyla (Rusiya),
Qalimjanova Asiya (Qazaxıstan)

 
Faydalı linklər
 
 
 
 
 
AXTARIŞ
© "Türkologiya" jurnalı. 2013.