AZƏRBAYCAN MİLLİ ELMLƏR AKADEMİYASININ
RƏYASƏT HEYƏTİ

TÜRKOLOGİYA
 
   

Baş səhifə

"Türkologiya" jurnalı bu gün
Baş redaktor
Baş redaktorun müavinləri
Məsul katib
Redaksiya heyətinin üzvləri
Beynəlxalq məsləhətçilər
Beynəlxalq indekslər
Arxiv
Saylarımız
Türkoloji seminar
Nəşrə dair tələblər
Abunə
Haqqımızda
Əlaqə
   
   
 
Flag Counter
 

ABUNƏ

“Türkologiya” jurnalının abunə işinə 23 noyabr 2016-cı il tarixdən başlanılmışdır. Jurnalın baş redaktoru akademik Kamal Abdullanın təşəbbüsü ilə dünya ölkələrinin abunə işinə Jurnalın redaksiya, müəlliflər, kitabxanalar, yayım və fond üzrə illik paylaşım hesabatı ilə yanaşı olaraq, abunə işi də öz növbəsində “Türkologiya” jurnalının planlı artım üzrə tirajinı həyata keçirməyə imkan yaradır.

ABUNƏÇİLƏRİN NƏZƏRİNƏ!

Beynəlxalq “Türkologiya” jurnalının ölkədaxili illik abunə haqqı (4 nömrə) 40 AZN, beynəlxalq satış üzrə 40 € təşkil edir. Ödəniş:
- fərdi qaydada (nağd şəkildə);
- müvafiq bank şöbələri üzrə mümkündür.
Bank əməliyyatlarının xərci abunə haqqına daxil deyil.

“TÜRKOLOGİYA” JURNALININ BANK REKVİZİTLƏRİ

Azərbaycan vətəndaşları üçün:
Benefisiar (alan) bankın adı: Dövlət Xəzinədarlıq Agentliyi
VÖEN: 1401555071
M/h: AZ41NABZ01360100000000003944
Kodu: 210005
S.W.İ.F.T. CTREAZ22
Alan müştəri: AMEA Dilçilik İnstitutu
VÖEN: 1300331751
Hesab №AZ50CTRE00000000000004138405
Büdcə səviyyəsi kodu: 3
Büdcə təsnifatının kodu: 142319


2018-ci ildə "Türkologiya" jurnalının abunəçiləri
(yanvar-aprel 116 nüsxə)

2017-ci ildə "Türkologiya" jurnalının abunəçiləri
(illik 64 nüsxə)

2016-ci ildə "Türkologiya" jurnalının abunəçiləri
(noyabr-dekabr 16 nüsxə)

Baş redaktordan


J
urnalımız vaxtilə SSRİ məkanında, eləcə də beynəlxalq aləmdə nüfuzlu elmi orqan olan “Sovetskaya Turkologiya”nın elmi və mədəni ənənələrini davam etdirmək əzmindədir. Müxtəlif vaxtlarda jurnala başçılıq etmiş görkəmli alimlər – M.Şirəliyev, E.Tenişev, A.Axundov, T.Hacıyev bunun üçün əllərindən gələni etdilər. Bu gün qloballaşma dövrünün tələbi ilə jurnalın elmi məkanı genişlənməyə ehtiyac duyur. O, təkcə türkoloji dilçiliyin, folklorun çərçivəsinə sığmır. Oxucu jurnalda türkoloji dilçiliklə yanaşı, etnoqrafiyaya, fəlsəfəyə, tarixə, ədəbiyyata, mədəniyyətşünaslığa aid mətnlər görmək istəyir.

Faydalı linklər
 
 
 

 
AXTARIŞ
© "Türkologiya" jurnalı. 2013.