AZƏRBAYCAN MİLLİ ELMLƏR AKADEMİYASININ
RƏYASƏT HEYƏTİ

TÜRKOLOGİYA
 
   

Baş səhifə

"Türkologiya" jurnalı bu gün
Baş redaktor
Baş redaktorun müavinləri
Məsul katib
Redaksiya heyətinin üzvləri
Beynəlxalq məsləhətçilər
Beynəlxalq indekslər
Arxiv
Saylarımız
Türkoloji seminar
Nəşrə dair tələblər
Abunə
Haqqımızda
Əlaqə
   
   
 
Flag Counter
 

ABUNƏ

“Türkologiya” jurnalının abunə işinə 23 noyabr 2016-cı il tarixdən başlanılmışdır. Jurnalın baş redaktoru akademik Kamal Abdullanın təşəbbüsü ilə dünya ölkələrinin abunə işinə Jurnalın redaksiya, müəlliflər, kitabxanalar, yayım və fond üzrə illik paylaşım hesabatı ilə yanaşı olaraq, abunə işi də öz növbəsində “Türkologiya” jurnalının planlı artım üzrə tirajinı həyata keçirməyə imkan yaradır.

ABUNƏÇİLƏRİN NƏZƏRİNƏ!

Beynəlxalq “Türkologiya” jurnalının ölkədaxili illik abunə haqqı (4 nömrə) 40 AZN, beynəlxalq satış üzrə 40 € təşkil edir. Ödəniş:
- fərdi qaydada (nağd şəkildə);
- müvafiq bank şöbələri üzrə mümkündür.
Bank əməliyyatlarının xərci abunə haqqına daxil deyil.

“TÜRKOLOGİYA” JURNALININ BANK REKVİZİTLƏRİ

Azərbaycan vətəndaşları üçün:
Benefisiar (alan) bankın adı: Dövlət Xəzinədarlıq Agentliyi
VÖEN: 1401555071
M/h: AZ41NABZ01360100000000003944
Kodu: 210005
S.W.İ.F.T. CTREAZ22
Alan müştəri: AMEA Dilçilik İnstitutu
VÖEN: 1300331751
Hesab №AZ50CTRE00000000000004138405
Büdcə səviyyəsi kodu: 3
Büdcə təsnifatının kodu: 142319

"Türkologiya" jurnalının abunəçiləri (08.01.2018-23.02.2018)

Təşkilat

Miqdar

Qeyd

1

AMEA Folklor İnstitutu

6 nüsxə

 

2

AMEA Ədəbiyyat Muzeyi

2 nüsxə

 

3

Azərbaycan Dillər Universiteti

70 nüsxə

 

4

“Bilik” Fondu

5 nüsxə

5

Aygül Hacıyeva

1 nüsxə

şəxsi

6

Sevil Mehdiyeva

1 nüsxə

şəxsi

7

İsmayıl Məmmədli

1 nüsxə

şəxsi

8

Qəzənfər Kazımov

1 nüsxə

şəxsi

9

AMEA Ədəbiyyat İnstitutu

5 nüsxə

 

10

Azərbaycan Milli Ensiklopediyası

1 nüsxə

 

11

Qara Məşədiyev

1 nüsxə

 

"Türkologiya" jurnalının abunəçiləri (08.01.2017-29.12.2017) 

Təşkilat

Miqdar

Qeyd

1

Azərbaycan İqtisad Universiteti

3 nüsxə

 

2

AMEA Folklor İnstitutu

6 nüsxə

 

3

Sayalı Sadıqova

1 nüsxə

şəxsi

4

AMEA H.Cavidin Ev Muzeyi

1 nüsxə

 

5

AMEA Əlyazmalar İnstitutu

2 nüsxə

 

6

AMEA Ədəbiyyat Muzeyi

3 nüsxə

 

7

Azərbaycan Dillər Universiteti

3 nüsxə

 

8

Azərbaycan Memarlıq və İnşaat Universiteti

1 nüsxə

 

9

Azərbaycan Milli Ensiklopediyası

1 nüsxə

 

10

AMEA Memarlıq və İncəsənət İnstitutu

3 nüsxə

 

11

Bakı Dövlət Universiteti

3 nüsxə

 

12

AMEA Ədəbiyyat İnstitutu

5 nüsxə

 

13

AMEA Şərqşünaslıq İnstitutu

1 nüsxə

 

14

  Qara Məşədiyev

1 nüsxə

şəxsi

15

Azərbaycan Universiteti

1 nüsxə

16

“Bilik” Fondu

10 nüsxə

17

  Qəzənfər Kazımov

1 nüsxə

şəxsi

17

Milli Kitabxana

10 nüsxə

18

Türk dilləri şöbəsi

1 nüsxə

şəxsi

18

Diaspora ilə İş Komitəsi

1 nüsxə

 

"Türkologiya" jurnalının abunəçiləri (17.11.2016-29.12.2016)

Abunəçilər

Miqdar

Qeyd

1

AMEA Fəlsəfə İnstitutu

1 nüsxə

 

2

Xəzər Universiteti

1 nüsxə

 

3

AMEA Arxeologiya və Etnoqrafiya İnstitutu

5 nüsxə

 

4

AMEA Memarlıq və İncəsənət İnstitutu

3 nüsxə

 

5

Bilik Fondu

5 nüsxə

 

6

Tarix Muzeyi

1 nüsxə

 

Baş redaktordan


J
urnalımız vaxtilə SSRİ məkanında, eləcə də beynəlxalq aləmdə nüfuzlu elmi orqan olan “Sovetskaya Turkologiya”nın elmi və mədəni ənənələrini davam etdirmək əzmindədir. Müxtəlif vaxtlarda jurnala başçılıq etmiş görkəmli alimlər – M.Şirəliyev, E.Tenişev, A.Axundov, T.Hacıyev bunun üçün əllərindən gələni etdilər. Bu gün qloballaşma dövrünün tələbi ilə jurnalın elmi məkanı genişlənməyə ehtiyac duyur. O, təkcə türkoloji dilçiliyin, folklorun çərçivəsinə sığmır. Oxucu jurnalda türkoloji dilçiliklə yanaşı, etnoqrafiyaya, fəlsəfəyə, tarixə, ədəbiyyata, mədəniyyətşünaslığa aid mətnlər görmək istəyir.

Faydalı linklər
 
 
 

 
AXTARIŞ
© "Türkologiya" jurnalı. 2013-2018.