Azərbaycan Milli Elmlər Akademiyası
Nəsimi adına Dilçilik İnstitutu


"TÜRKOLOGİYA"

 
   

Baş səhifə

Haqqımızda
Baş redaktor
Baş redaktorun müavinləri
Məsul katib
Redaksiya heyətinin üzvləri
Beynəlxalq məsləhətçilər
Saylarımız
Nəşrə dair tələblər
Abunə
Arxiv
Əlaqə
   
   
 

ABUNƏ

ABUNƏÇİLƏRİN NƏZƏRİNƏ!

Beynəlxalq “Türkologiya” jurnalının illik abunə haqqı (4 nömrə) 40 € təşkil edir. Ödəniş:
- müvafiq bank şöbələri üzrə mümkündür.
Bank əməliyyatlarının xərci abunə haqqına daxil deyil.

“TÜRKOLOGİYA” JURNALININ BANK REKVİZİTLƏRİ

Azərbaycan vətəndaşları üçün:
Benefisiar (alan) bankın adı: Dövlət Xəzinədarlıq Agentliyi
VÖEN: 1401555071
M/h: AZ41NABZ01360100000000003944
Kodu: 210005
S.W.İ.F.T. CTREAZ22
Alan müştəri: AMEA Dilçilik İnstitutu
VÖEN: 1300331751
Hesab №AZ50CTRE00000000000004138405
Büdcə səviyyəsi kodu: 3
Büdcə təsnifatının kodu: 142319

2018-ci ildə "Türkologiya" jurnalının abunəçiləri
(yanvar-aprel 116 nüsxə)

2017-ci ildə "Türkologiya" jurnalının abunəçiləri
(illik 64 nüsxə)

2016-ci ildə "Türkologiya" jurnalının abunəçiləri
(noyabr-dekabr 16 nüsxə)

Baş redaktordanFaydalı linklər
 
 
 

 
AXTARIŞ
© "Türkologiya" jurnalı. 2013.