AZƏRBAYCAN MİLLİ ELMLƏR AKADEMİYASININ
RƏYASƏT HEYƏTİ

TÜRKOLOGİYA
 
   

Baş səhifə

"Türkologiya" jurnalı bu gün
Baş redaktor
Baş redaktorun müavinləri
Məsul katib
Redaksiya heyətinin üzvləri
Beynəlxalq məsləhətçilər
Beynəlxalq indekslər
Arxiv
Saylarımız
Türkoloji seminar
Nəşrə dair tələblər
Abunə
Haqqımızda
Əlaqə
   
   
 
Flag Counter
 
 

"Türkologiya" 2020  N1


İÇİNDƏKİLƏR

KLASSİK İRS

 
Ağamusa Axundov (Azərbaycan). Muxtar Hüseyn oğlu Hüseynzadə
 
Muxtar Hüseynzadə (Azərbaycan). Təyini söz birləşmələri

DİLÇİLİK

 
Nizomiddin Maxmudov (Özbəkistan). Müqayisələr və milli obrazın spesifikliyi (özbək dili materialları əsasında)
 
Rasim Əliquliyev (Azərbaycan), Yedgar Cəfərov (Azərbaycan), Əfruz Qurbanova (Azərbaycan). Qlobal informasiya cəmiyyəti şəraitində Azərbaycan vətəndaşlarının adlandırılması məsələləri

ƏDƏBİYYAT VƏ FOLKLOR

 
Bəhruz Bekbabayi (İran), Şadi Deldarfard (İran), Şakiba Deldarfard (İran). İranın Qərbi Azərbaycan ostanının cənubunda yerləşən Miyandoab (Qoşaçay) şəhristanının adət-ənənələri

MƏDƏNİYYƏT VƏ İNCƏSƏNƏT

 
Edit Baso (Macarıstan). Djanfeda, Chincha, Goher: Yasberen üzümçülüyü tarixində türklərin rolu

İQTİSADİYYAT

 
Akif Musayev (Azərbaycan), Seyfəddin Səməndərov (Azərbaycan). Əli bəy Hüseynzadənin iqtisadi fikirləri

TÜRKOLOJİ MƏRKƏZLƏR

 
Sərdar Dağıstan (Qazaxıstan). Əhməd Yəsəvi Universitetində türkoloji araşdırmalar

TÜRKOLOJİ MÜSAHİBƏ

 
Görkəmli Azərbaycan dilçisi professor Aydın Ələkbərovla “Türkologiya” jurnalının baş redaktoru Kamal Abdullanın söhbəti

RESENZİYALAR

Mehman Həsənli (Azərbaycan). Иса Габиббейли. Литература, время, современность

Orxan Baldanə (Türkiyə). Habibe Yazıcı Ersoy. Başkurt Türkçesi Grameri

Alfiya Yusupova (Rusiya , Tatarıstan ). Академический словарь башкирского языка


ELMİ HƏYAT

Xronika

PERSONALİA

 

Sergey Malov - 140

Abdulla Vəliyev – 110

Əlövsət Abdullayev - 100

Firdevs Hisamitdinova - 70