Azərbaycan Milli Elmlər Akademiyası
Nəsimi adına Dilçilik İnstitutu


"TÜRKOLOGİYA"

 
   

Baş səhifə

Haqqımızda
Baş redaktor
Baş redaktorun müavinləri
Məsul katib
Redaksiya heyətinin üzvləri
Beynəlxalq məsləhətçilər
Saylarımız
Nəşrə dair tələblər
Abunə
Arxiv
Əlaqə
   
   
 

Turkologiya-2019-N4

 

İÇİNDƏKİLƏR


KLASSİK İRS

 

Akademik Məmmədağa Şirəliyevin 110 illiyinin qeyd edilməsi haqqında Azərbaycan Respublikası Prezidentinin Sərəncamı
Məmmədağa Şirəliyev (Azərbaycan) . Son illərdə Azərbaycan dilçiliyinin inkişafı


DİLÇİLİK

 
İmre Paçai (Macarıstan). Bəzi macar coğrafi adlarının türk mənşəli olması haqqında

YAZILI ABİDƏLƏR

 
“Sovet-Türk kollokviumu”nun 30 illiyinə və “Kitabi-Dədə Qorqud” dastanının yeni tapılmış 13-cü boyunun müzakirəsinə həsr olunmuş dəyirmi masa (I hissə)
 
“Sovet-Türk kollokviumu”nun 30 illiyinə və “Kitabi-Dədə Qorqud” dastanının yeni tapılmış 13-cü boyunun müzakirəsinə həsr olunmuş dəyirmi masa (II hissə)

MƏDƏNİYYƏTŞÜNASLIQ

 
Yevgeniya Dobija (Rusiya), Polina Veseluxina (Rusiya). Almaniya Federativ Respublikasının mədəni mühitində türk miqrantların özünüdərk və inteqrasiya xüsusiyyətləri

RESENZİYALAR

 
Firdaus Xisamitdinova (Rusiya, Başqırdıstan). Татарская лингвокультурология: библиографический указатель

ELMİ HƏYAT

 
Xronika

PERSONALİA

 
Zərifə Budaqova - 90
Mirzə Rəhimov - 90
İsa Həbibbəyli - 70
Məhəbbət Mirzəliyeva - 70
Taşpolat Sadıkov - 70
Gövhər Baxşəliyeva - 65

NEKROLOQLAR

 
Vasim Məmmədəliyev
 
 

Baş redaktordanFaydalı linklər
 
 
 

 
AXTARIŞ
© "Türkologiya" jurnalı. 2013.