Azərbaycan Milli Elmlər Akademiyası
Nəsimi adına Dilçilik İnstitutu


"TÜRKOLOGİYA"

 
   

Baş səhifə

Haqqımızda
Baş redaktor
Baş redaktorun müavinləri
Məsul katib
Redaksiya heyətinin üzvləri
Beynəlxalq məsləhətçilər
Saylarımız
Nəşrə dair tələblər
Abunə
Arxiv
Əlaqə
   
   
 

Türkologiya 2019, N3

 

İçindəkilər

  DİLÇİLİK  

Ketevan Lortgipanidze (Gürcüstan), Yusuf Gülver (Türkiyə) . Ça: axan suyun səsi

Mariya Çertıkova (Rusiya, Xakasiya). Xakas dilində qoxu kodu prizmasından dünyanın qavrayışı

 

  ƏDƏBİYYAT VƏ FOLKLOR

Bəxtiyar Aslan (Türkiyə). Cümhuriyyət dövründə türk romanında işlənən jandarma mövzusuna ümumi baxış

Esmira Fuad (Azərbaycan). Təbriz folkloru Sürəyya xan Şapşalın təqdimatında

 

  MƏDƏNİYYƏT VƏ İNCƏSƏNƏT

Yanos Sipos (Macarıstan). Anadolu və macar melodiyalarında oxşar cəhətlər

 

  MÜZAKİRƏ VƏ DİSKUSSİYA

Osman Fikri Sərtqaya (Türkiyə) . “Kitabi-Dədə Qorqud”un neçə əlyazması var?

Ramazan Qafarlı ( Azərbaycan ), Seyfəddin Rzasoy (Azərbaycan). “Kitabi-Dədə Qorqud”un üçüncü əlyazması, yoxsa “Kitabi-Türkmən lisani” oğuznaməsi

Aydar Abdullin (Rusiya, Başqırdıstan). Türk runları vasitəsilə “baş”, “kort” və “stan” sözlərinin rekonstruksiya təcrübəsi

 

  RESENZİYALAR

Alfat Zakirzənov (Rusiya, Tatarıstan) . Нурфия Юсупова. Система образов-символов в татарской поэзии первой половины ХХ века

 

  PERSONALİA

Məmmədağa Şirəliyev - 110

Tibor Xalasi-Kun - 105

Nizami Cəfərov - 60

 

  NEKROLOQLAR

Mehman Musaoğlu

Ali Berat Alptəkin

Baş redaktordanFaydalı linklər
 
 
 

 
AXTARIŞ
© "Türkologiya" jurnalı. 2013.