AZƏRBAYCAN MİLLİ ELMLƏR AKADEMİYASININ
RƏYASƏT HEYƏTİ
TÜRKOLOGİYA

 
   

Baş səhifə

   
Baş redaktordan
Haqqımızda
Baş redaktor
Baş redaktorun müavinləri
Məsul katib
Redaksiya heyətinin üzvləri
Beynəlxalq məsləhətçilər
Mündəricat
Saylarımız
Nəşrə dair tələblər
Arxiv
Əlaqə
   
   
 
Flag Counter
 

3.5.2014

Jurnalı buradan oxuya bilərsiniz

DİQQƏT

2014-cü ilin aprel ayının 29-da “Turkologiya” jurnalının növbəti 2013-cü ilin 2-ci sayı çapdan çıxmışdır. Bu sayda “Dilin strukturu və tarixi”, “Folklor. Ədəbiyyat. Mədəniyyət”, “Diskussiyalar və müzakirələr”, “Materiallar və məruzələr” “Resenziyalar” rubrikaları yer almışdır. Burada psixolingvistika, terminologiya, türkdilli dövlətlərin milli marşlarının açıqlaması və tərcüməsi mövzusunda elmi araşdirmalar dərc edilmişdir. Jurnalın “Diskussiyalar və müzakirələr” rubrikasında Çingiz Qaraşarlının “Etrusk yazıları qədim türkcədir” mövzusundakı məqalə alimlərin müzarirəsinə təqdim olunur. Jurnalda Məsud Mahmudovun 2013-cü ildə nəşr olunmuş “Kompüter dilçiliyi” adlı monoqrafiyasına rəy verilmişdir. Jurnalın bu sayının da 50 nüsxəsi AMEA-nın Mərkəzi Elmi Kitabxanası vasitəsilə xarici ölkələrin elmi müəssisələrinə göndərilmişdir. Beynəlxalq türk mədəniyyəti təşkilatına (“TURKSOY”a) və “Türk Dil Qurumuna” isə nüsxələr jurnalın redaksiyası tərəfindən göndərilmişdir.

 
 
Faydalı linklər
 
 
 
 
 
AXTARIŞ
© "Türkologiya" jurnalı. 2013.