AZƏRBAYCAN MİLLİ ELMLƏR AKADEMİYASININ
RƏYASƏT HEYƏTİ

TÜRKOLOGİYA
 
   

Baş səhifə

"Türkologiya" jurnalı bu gün
Baş redaktor
Baş redaktorun müavinləri
Məsul katib
Redaksiya heyətinin üzvləri
Beynəlxalq məsləhətçilər
Beynəlxalq indekslər
Arxiv
Saylarımız
Türkoloji seminar
Nəşrə dair tələblər
Abunə
Haqqımızda
Əlaqə
   
   
 
Flag Counter
 

3.5.2014

Jurnalı buradan oxuya bilərsiniz

DİQQƏT

2014-cü ilin aprel ayının 29-da “Turkologiya” jurnalının növbəti 2013-cü ilin 2-ci sayı çapdan çıxmışdır. Bu sayda “Dilin strukturu və tarixi”, “Folklor. Ədəbiyyat. Mədəniyyət”, “Diskussiyalar və müzakirələr”, “Materiallar və məruzələr” “Resenziyalar” rubrikaları yer almışdır. Burada psixolingvistika, terminologiya, türkdilli dövlətlərin milli marşlarının açıqlaması və tərcüməsi mövzusunda elmi araşdirmalar dərc edilmişdir. Jurnalın “Diskussiyalar və müzakirələr” rubrikasında Çingiz Qaraşarlının “Etrusk yazıları qədim türkcədir” mövzusundakı məqalə alimlərin müzarirəsinə təqdim olunur. Jurnalda Məsud Mahmudovun 2013-cü ildə nəşr olunmuş “Kompüter dilçiliyi” adlı monoqrafiyasına rəy verilmişdir. Jurnalın bu sayının da 50 nüsxəsi AMEA-nın Mərkəzi Elmi Kitabxanası vasitəsilə xarici ölkələrin elmi müəssisələrinə göndərilmişdir. Beynəlxalq türk mədəniyyəti təşkilatına (“TURKSOY”a) və “Türk Dil Qurumuna” isə nüsxələr jurnalın redaksiyası tərəfindən göndərilmişdir.

 

Baş redaktordan


J
urnalımız vaxtilə SSRİ məkanında, eləcə də beynəlxalq aləmdə nüfuzlu elmi orqan olan “Sovetskaya Turkologiya”nın elmi və mədəni ənənələrini davam etdirmək əzmindədir. Müxtəlif vaxtlarda jurnala başçılıq etmiş görkəmli alimlər – M.Şirəliyev, E.Tenişev, A.Axundov, T.Hacıyev bunun üçün əllərindən gələni etdilər. Bu gün qloballaşma dövrünün tələbi ilə jurnalın elmi məkanı genişlənməyə ehtiyac duyur. O, təkcə türkoloji dilçiliyin, folklorun çərçivəsinə sığmır. Oxucu jurnalda türkoloji dilçiliklə yanaşı, etnoqrafiyaya, fəlsəfəyə, tarixə, ədəbiyyata, mədəniyyətşünaslığa aid mətnlər görmək istəyir.

Faydalı linklər
 
 
 

 
AXTARIŞ
© "Türkologiya" jurnalı. 2013.