AZƏRBAYCAN MİLLİ ELMLƏR AKADEMİYASININ
RƏYASƏT HEYƏTİ

TÜRKOLOGİYA
 
   

Baş səhifə

"Türkologiya" jurnalı bu gün
Baş redaktor
Baş redaktorun müavinləri
Məsul katib
Redaksiya heyətinin üzvləri
Beynəlxalq məsləhətçilər
Beynəlxalq indekslər
Arxiv
Saylarımız
Türkoloji seminar
Nəşrə dair tələblər
Abunə
Haqqımızda
Əlaqə
   
   
 
Flag Counter
 
08.04.2019

“Türkologiya” jurnalının Qazaxıstanda təqdimatı keçirilib

 

Elçin İbrahimov Qazanxıstanın Əhməd Yəsəvi Universitetində “Türkologiya” jurnalından və Türk dünyasında türkologiyanın aktual problemləri danışıb

AMEA Nəsimi adına Dilçilik İnstitutu Türk dilləri şöbəsinin müdiri, “Türkologiya” jurnalının məsul katibi filologiya üzrə fəlsəfə doktoru Elçin İbrahimov Qazaxıstanın Əhməd Yəsəvi Universitetində “Türkologiya” jurnalının təqdimatını keçirib və “Türk dünyasında türkologiyanın aktual problemləri” adlı seminar verib.

Türkoloji Araşdırmalar İnstitutu konfransları çərçivəsində təşkil edilən bu tədbir 5 aprel 2019-cu ildə Mərkəzi Kitabxananın konfrans zalında baş tutub. Seminarda Əhməd Yəsəvi Universitetinin prorektoru elmlər doktoru, dosent Pusat Pilten, Türkoloji Araşdırmalar Mərkəzinin direktoru dosent Sərdan Dağıstan, həmçinin Əhməd Yəsəvi Universitetində nəşr olunan “Türkologiya” jurnalının redaksiya heyəti, çox sayda alim, gənc tədqiqatçı, tələbə və qonaqlar iştirak edib.

Elçin İbrahimov çıxışında öncə AMEA Rəyasət Heyətinin 2016-cı ildə müvafiq qərarı ilə akademik Kamal Abdullayevin “Türkologiya” jurnalına baş redaktor təyin olunmasından sonra jurnalın işində ciddi canlanma yarandığını, məhz K.Abdullayevin ideyaları əsasında jurnalın fəaliyyətində qısa müddətdə böyük uğurlara imza atdığını və beynəlxalq indekslərə daxil edildiyini qeyd edib. O, “Türkologiya” jurnalının türkologiyanın təkcə dilçilik deyil, incəsənət, mifologiya, klassik irs, ədəbiyyat və folklor, fəlsəfə və tarix kimi sahələrini də əhatə etdiyini, dünyanın müxtəlif ölkələrindən gələn məqalələri dərc etdiyini bildirib.

Gənc alim çıxışının davamında əlifba problemini keçmişdən bugünədək Türk dünyası və Türkologiya üçün aktual problemlərdən olduğunu vurğulayaraq deyib: “Əlbəttə, hər xalqın varlığını, mövcudiyyətini müəyyən edən əsas amillərdən biri də əlifbadır. Əlifba dilçilik aspektindən təkcə işarələr sistemi deyildir. Toplumların müxtəlif əlifbaları qəbul etməsində müxtəlif dinlərlə yanaşı, bir çox siyasi və sosial hadisələrin də rolu vardır. Türk dünyasında əlifba problemi XIX əsrin sonlarından başlayaraq bu günədək davam etməkdədir.

Türk respublikalarının müstəqilliyə qovuşması ilə keçmişdəki bir çox problemlər də geridə qalmışdır. Ortaq əlifba probleminin həll edilməsi gələcəkdə ortaq dilin (ortaq türkçənin) də təşəkkülünə kömək edəcək. Ortaq əlifba olmadan ortaq dili formalaşdırmaq qeyri-mümkündür.”

Sonda iştirakçıların suallarını cavablandıran Elçin İbrahimov “Türkologiya” jurnalının saylarını Türkoloji Araşdırmalar Mərkəzinin kitabaxanasına hədiyyə edib.

Tədbirin sonunda Universitetin prorektoru Pusat Pilten Elçin İbrahimova Əhməd Yəsəvi Universitetinin rektoru adından təşəkkürnamə təqdim edib və Qazax milli geyimi Çapanı geyindirərək iştirakçılarla birlikdə xatirə şəkli çəkdirib.

Baş redaktordan


J
urnalımız vaxtilə SSRİ məkanında, eləcə də beynəlxalq aləmdə nüfuzlu elmi orqan olan “Sovetskaya Turkologiya”nın elmi və mədəni ənənələrini davam etdirmək əzmindədir. Müxtəlif vaxtlarda jurnala başçılıq etmiş görkəmli alimlər – M.Şirəliyev, E.Tenişev, A.Axundov, T.Hacıyev bunun üçün əllərindən gələni etdilər. Bu gün qloballaşma dövrünün tələbi ilə jurnalın elmi məkanı genişlənməyə ehtiyac duyur. O, təkcə türkoloji dilçiliyin, folklorun çərçivəsinə sığmır. Oxucu jurnalda türkoloji dilçiliklə yanaşı, etnoqrafiyaya, fəlsəfəyə, tarixə, ədəbiyyata, mədəniyyətşünaslığa aid mətnlər görmək istəyir.

Faydalı linklər
 
 
 

 
AXTARIŞ
© "Türkologiya" jurnalı. 2013.