AZƏRBAYCAN MİLLİ ELMLƏR AKADEMİYASININ
RƏYASƏT HEYƏTİ

TÜRKOLOGİYA
 
   

Baş səhifə

"Türkologiya" jurnalı bu gün
Baş redaktor
Baş redaktorun müavinləri
Məsul katib
Redaksiya heyətinin üzvləri
Beynəlxalq məsləhətçilər
Beynəlxalq indekslər
Arxiv
Saylarımız
Türkoloji seminar
Nəşrə dair tələblər
Abunə
Haqqımızda
Əlaqə
   
   
 
Flag Counter
 
2.10.2017

“Türkologiya” jurnalının nəzdində növbəti seminar

05 oktyabr 2017-ci ildə Azərbaycan Milli Elmlər Akademiyası (AMEA) Mərkəzi Elmi Kitabxanasında “Türkologiya” jurnalının növbəti seminarı keçiriləcəkdir.
AMEA-nın Rəyasət Heyətinin qərarı ilə daha geniş istiqamətləri ehtiva edən beynəlxalq elmi jurnalın məqsədi “Sovetskaya Türkologiya” jurnalının ənənələrini davam etdirmək və türkologiyanı təkcə bu elmi istiqamətin deyil, digər elm sahələrinin mütəxəssisləri üçün də maraqlı etməkdir.
Məhz bu baxımdan jurnal hər ay türkologiya elminin qarşısında duran müxtəlif problemlərin araşdırılması mövzusunda seminarlar keçirir.
“Türkologiya” beynəlxalq jurnalının budəfəki seminarı “Müasir türkologiyanın aktual və mübahisəli problemləri” mövzusuna həsr olunacaqdır. Seminar Azərbaycanın əməkdar elm xadimi, fəlsəfə elmləri doktoru, filosof, tədqiqatçı alim Zümrüd Quluzadənin moderatorluğu ilə keçiriləcəkdir.
Yer: AMEA Mərkəzi Elmi Kitabxanası (MEK) 301-ci otaq
Tarix: 05 oktyabr 2017-ci il, saat: 11:00

Baş redaktordan


J
urnalımız vaxtilə SSRİ məkanında, eləcə də beynəlxalq aləmdə nüfuzlu elmi orqan olan “Sovetskaya Turkologiya”nın elmi və mədəni ənənələrini davam etdirmək əzmindədir. Müxtəlif vaxtlarda jurnala başçılıq etmiş görkəmli alimlər – M.Şirəliyev, E.Tenişev, A.Axundov, T.Hacıyev bunun üçün əllərindən gələni etdilər. Bu gün qloballaşma dövrünün tələbi ilə jurnalın elmi məkanı genişlənməyə ehtiyac duyur. O, təkcə türkoloji dilçiliyin, folklorun çərçivəsinə sığmır. Oxucu jurnalda türkoloji dilçiliklə yanaşı, etnoqrafiyaya, fəlsəfəyə, tarixə, ədəbiyyata, mədəniyyətşünaslığa aid mətnlər görmək istəyir.

Faydalı linklər
 
 
 

 
AXTARIŞ
© "Türkologiya" jurnalı. 2013.