Azərbaycan Milli Elmlər Akademiyası
Nəsimi adına Dilçilik İnstitutu


"TÜRKOLOGİYA"

 
   

Baş səhifə

Haqqımızda
Baş redaktor
Baş redaktorun müavinləri
Məsul katib
Redaksiya heyətinin üzvləri
Beynəlxalq məsləhətçilər
Saylarımız
Nəşrə dair tələblər
Abunə
Arxiv
Əlaqə
   
   
 
3.3.2016

AZƏRBAYCAN MİLLİ ELMLƏR AKADEMİYASININ RƏYASƏT HEYƏTİ

QƏRAR

 

Bakı şəhəri 2015-ci il

AMEA-nın “Türkologiya” jurnalının təsisçisi və redaksiya heyətinin yeni tərkibi haqqında

“Türkologiya” jurnalı XX əsrin ikinci yarısından sonra Azərbaycanda və türk dünyasında türkologiya elminin inkişafında müstəsna rol oynamışdır. Əsasən filoloji elmi istiqamətlər üzrə fundamental elmi məqalələrin nəşrini həyata keçirən jurnal uzun illər ərzində bu sahədəki nüfuzlu mütəxəssislərin əsas tribunası funksiyasını yerinə yetirmişdir. Son illər AMEA-da həyata keçirilən islahatlar, eləcə də ictimai və humanitar elm sahələrində baş verən sürətli dəyişikliklər “Türkologiya” jurnalının işinin müasir tələblər səviyyəsində yenidən təşkili zərurətini yaratmışdır. Qeyd olunanları nəzərə alaraq, Azərbaycan Milli Elmlər Akademiyasının Rəyasət Heyəti QƏRARA ALIR:

•  “Türkologiya” jurnalının təsisçisi Azərbaycan Milli Elmlər Akademiyasının Rəyasət Heyəti müəyyən olunsun.

•  Jurnalın yalnız dilçilik elmi üzrə yox, digər elm sahələri, xüsusən də Humanitar Elmlər və İctimai Elmlər bölmələrinin əhatə etdiyi sahələr üzrə nəşr edilməsi məqsədəuyğun hesab edilsin.

•  Akademik Kamal Abdullayev “Türkologiya” jurnalının Baş redaktoru vəzifəsinə təyin olunsun.

•  “Türkologiya” jurnalının redaksiya heyətinin yeni tərkibi təsdiq edilsin (əlavə olunur).

•  Qərarın icrasına nəzarət AMEA-nın vitse-prezidenti, akademik İsa Həbibbəyliyə həvalə edilsin.

Baş redaktordanFaydalı linklər
 
 
 

 
AXTARIŞ
© "Türkologiya" jurnalı. 2013.