AZƏRBAYCAN MİLLİ ELMLƏR AKADEMİYASININ
RƏYASƏT HEYƏTİ

TÜRKOLOGİYA
 
   

Baş səhifə

"Türkologiya" jurnalı bu gün
Baş redaktor
Baş redaktorun müavinləri
Məsul katib
Redaksiya heyətinin üzvləri
Beynəlxalq məsləhətçilər
Beynəlxalq indekslər
Arxiv
Saylarımız
Türkoloji seminar
Nəşrə dair tələblər
Abunə
Haqqımızda
Əlaqə
   
   
 
Flag Counter
 
17.2.2016

Kamal Abdullayev “Türkologiya” jurnalının baş redaktoru təyin olunub

AMEA Rəyasət Heyətinin bu gün keçirilən iclasında AMEA-nın “Elm” nəşriyyatının 2016-cı il üzrə Tematik planı təsdiqlənib.

İclasda AMEA-nın bir sıra elmi müəssisələrinin ştat cədvəlləri təsdiq edilib.

İclasda AMEA Rəyasət Heyətinin nəzdində Fənlərarası Analitik Mərkəzi yaradılması haqda qərar qəbul edilib. Bildirilib ki, AMEA-da plan üzrə aparılan fundamental elmi tədqiqat işlərinin, elmi avadanlıqların yüklənmə səviyyəsini artırmaq, lisenziyalaşma işlərini aparmaq məqsədi ilə AMEA Rəyasət Heyətinin nəzdində Fənlərarası Analitik Mərkəz yaradılıb. Kimya üzrə fəlsəfə doktoru Rüfət Məmmədov mərkəzin direktoru vəzifəsini icra edən təyin edilib.

Sonra AMEA-nın “Nafta” Elmi İstehsalat Birliyinin Nizamnaməsi təsdiq edilib. Birliyin direktoru vəzifəsinə kimya üzrə fəlsəfə doktoru Adəm Quluzadə təyin edilib.

Başqa bir qərarla AMEA-nın “Türkologiya” jurnalının yeni redaksiya heyəti təsdiqlənib. Rəyasət Heyətinin qərarı ilə akademik Kamal Abdullayev jurnalın baş redaktoru vəzifəsinə təyin edilib.

Baş redaktordan


J
urnalımız vaxtilə SSRİ məkanında, eləcə də beynəlxalq aləmdə nüfuzlu elmi orqan olan “Sovetskaya Turkologiya”nın elmi və mədəni ənənələrini davam etdirmək əzmindədir. Müxtəlif vaxtlarda jurnala başçılıq etmiş görkəmli alimlər – M.Şirəliyev, E.Tenişev, A.Axundov, T.Hacıyev bunun üçün əllərindən gələni etdilər. Bu gün qloballaşma dövrünün tələbi ilə jurnalın elmi məkanı genişlənməyə ehtiyac duyur. O, təkcə türkoloji dilçiliyin, folklorun çərçivəsinə sığmır. Oxucu jurnalda türkoloji dilçiliklə yanaşı, etnoqrafiyaya, fəlsəfəyə, tarixə, ədəbiyyata, mədəniyyətşünaslığa aid mətnlər görmək istəyir.

Faydalı linklər
 
 
 

 
AXTARIŞ
© "Türkologiya" jurnalı. 2013.