AZƏRBAYCAN MİLLİ ELMLƏR AKADEMİYASININ
RƏYASƏT HEYƏTİ
TÜRKOLOGİYA

 
   

Baş səhifə

   
Baş redaktordan
Haqqımızda
Baş redaktor
Baş redaktorun müavinləri
Məsul katib
Redaksiya heyətinin üzvləri
Beynəlxalq məsləhətçilər
Mündəricat
Saylarımız
Nəşrə dair tələblər
Arxiv
Əlaqə
   
   
 
Flag Counter
 
23.12.2015

“Türkologiya” jurnalının 2015-ci il 3-cü sayı çapdan çıxıb

2015-ci ilin dekabr ayının 01-də “Türkologiya” jurnalının 2015-ci ilin 3-cü sayı çapdan çıxmışdır.
Jurnalın bu sayı AMEA-nın yaradılmasının 70-illik yubileyinə həsr olunmuşdur. Eyni zamanda “Dilin strukturu və tarixi”, “Diskussiyalar və müzakirələr”, “Materiallar və Məruzələr” və “Resenziyalar” rubrikaları da yer almışdır.

“Türkologiya” jurnalının bu sayı PDF formatında www.turkologiya.org saytının “Saylarımız” bölməsində yerləşdirilir.
Jurnalın 50 nüsxəsi AMEA-nın Mərkəzi Elmi Kitabxanası vasitəsilə xarici ölkələrin elmi müəssisələrinə, Beynəlxalq türk mədəniyyəti təşkilatına (TURKSOY) və Türk Dil Qurumuna göndərilir.

MÜNDƏRİCAT (Buradan oxu)

 
Faydalı linklər
 
 
 
 
 
AXTARIŞ
© "Türkologiya" jurnalı. 2013.