AZƏRBAYCAN MİLLİ ELMLƏR AKADEMİYASININ
RƏYASƏT HEYƏTİ

TÜRKOLOGİYA
 
   

Baş səhifə

"Türkologiya" jurnalı bu gün
Baş redaktor
Baş redaktorun müavinləri
Məsul katib
Redaksiya heyətinin üzvləri
Beynəlxalq məsləhətçilər
Beynəlxalq indekslər
Arxiv
Saylarımız
Türkoloji seminar
Nəşrə dair tələblər
Abunə
Haqqımızda
Əlaqə
   
   
 
Flag Counter
 
23.12.2015

“Türkologiya” jurnalının 2015-ci il 3-cü sayı çapdan çıxıb

2015-ci ilin dekabr ayının 01-də “Türkologiya” jurnalının 2015-ci ilin 3-cü sayı çapdan çıxmışdır.
Jurnalın bu sayı AMEA-nın yaradılmasının 70-illik yubileyinə həsr olunmuşdur. Eyni zamanda “Dilin strukturu və tarixi”, “Diskussiyalar və müzakirələr”, “Materiallar və Məruzələr” və “Resenziyalar” rubrikaları da yer almışdır.

“Türkologiya” jurnalının bu sayı PDF formatında www.turkologiya.org saytının “Saylarımız” bölməsində yerləşdirilir.
Jurnalın 50 nüsxəsi AMEA-nın Mərkəzi Elmi Kitabxanası vasitəsilə xarici ölkələrin elmi müəssisələrinə, Beynəlxalq türk mədəniyyəti təşkilatına (TURKSOY) və Türk Dil Qurumuna göndərilir.

MÜNDƏRİCAT (Buradan oxu)

Baş redaktordan


J
urnalımız vaxtilə SSRİ məkanında, eləcə də beynəlxalq aləmdə nüfuzlu elmi orqan olan “Sovetskaya Turkologiya”nın elmi və mədəni ənənələrini davam etdirmək əzmindədir. Müxtəlif vaxtlarda jurnala başçılıq etmiş görkəmli alimlər – M.Şirəliyev, E.Tenişev, A.Axundov, T.Hacıyev bunun üçün əllərindən gələni etdilər. Bu gün qloballaşma dövrünün tələbi ilə jurnalın elmi məkanı genişlənməyə ehtiyac duyur. O, təkcə türkoloji dilçiliyin, folklorun çərçivəsinə sığmır. Oxucu jurnalda türkoloji dilçiliklə yanaşı, etnoqrafiyaya, fəlsəfəyə, tarixə, ədəbiyyata, mədəniyyətşünaslığa aid mətnlər görmək istəyir.

Faydalı linklər
 
 
 

 
AXTARIŞ
© "Türkologiya" jurnalı. 2013.