AZ
RU

AZƏRBAYCAN MİLLİ ELMLƏR AKADEMİYASININ
RƏYASƏT HEYƏTİ


TÜRKOLOGİYA

 

Baş səhifə

Baş redaktordan
Haqqımızda
Baş redaktor
Baş redaktorun müavinləri
Məsul katib
Redaksiya heyətinin üzvləri
Beynəlxalq məsləhətçilər
Mündəricat
Saylarımız
Nəşrə dair tələblər
Arxiv
Əlaqə
   
   
 
Flag Counter
 
28.7.2015

“TÜRKOLOGİYA” jurnalına impakt faktoru qazandıran işlər haqqında

Hal-hazırda "TÜRKOLOGİYA" jurnalının redaksiyasında jurnala impakt-faktoru qazandıran işlər aparılır.

Bu məqsədlə ilk növbədə carı ilin sonunadək jurnalın web-saytının Azərbaycan, ingilis və rus dillərində yeni peşəkar versiyası tərtib ediləcək. Aparılan işlərin nəticəsində jurnalımızın “Thomson Reuters” agentliyinin siyahısına daxil olması nəzərdə tutulur.

Qeyd edək ki, bu işdə “Türkologiya” jurnalına Bakı Dövlət Universitetinin Tətbiqi Riyaziyyat Elmi-Tədqiqat İnstitutunun Azərbaycanın ilk impakt faktorlu “Applied and Computational Mathematics” elmi jurnalının baş redaktoru AMEA-nın həqiqi üzvü, akademik Fikrət Əliyev və elmi katib f.-r.e.n. Nərgiz Səfərova yardımçı olacaqlar.

 
Faydalı linklər
 
 
 
 
 
AXTARIŞ
© "Türkologiya" jurnalı. 2013.