AZƏRBAYCAN MİLLİ ELMLƏR AKADEMİYASININ
RƏYASƏT HEYƏTİ
TÜRKOLOGİYA

 
   

Baş səhifə

   
Baş redaktordan
Haqqımızda
Baş redaktor
Baş redaktorun müavinləri
Məsul katib
Redaksiya heyətinin üzvləri
Beynəlxalq məsləhətçilər
Mündəricat
Saylarımız
Nəşrə dair tələblər
Arxiv
Əlaqə
   
   
 
Flag Counter
 
30.6.2015

Əməkdaşlarımız Ankarada Türk Dil Kurumunda

30.06.2015-ci il tarixində Nəsimi adına Dilçilik İnstitutunun əməkdaşları fil.ü.f.doktorları, dosentlər Kübra Quliyeva və Solmaz Süleymanova Türk Dil Kurumuna dəvət almışlar.
Görüşdə TDK-nın başkanı Prof.Dr. Mustafa Sinan Kaçalına "Azərbaycan dilinin Naxçıvan Dialektoloji Atlası" və "Türkologiya" jurnalının son sayı təqdim olunmuşdur.
Prof. Dr. Mustafa Sinan Kaçalın "Azərbaycan dilinin Naxçıvan Dialektoloji Atlası"nın türk dilçiləri üçün əhəmiyyətli olduğunu vurğulamış və "Türkologiya" jurnalı ilə əməkdaşlıq etmək arzusunu ifadə etmişdir.

 
Faydalı linklər
 
 
 
 
 
AXTARIŞ
© "Türkologiya" jurnalı. 2013.