AZƏRBAYCAN MİLLİ ELMLƏR AKADEMİYASININ
RƏYASƏT HEYƏTİ

TÜRKOLOGİYA
 
   

Baş səhifə

"Türkologiya" jurnalı bu gün
Baş redaktor
Baş redaktorun müavinləri
Məsul katib
Redaksiya heyətinin üzvləri
Beynəlxalq məsləhətçilər
Beynəlxalq indekslər
Arxiv
Saylarımız
Türkoloji seminar
Nəşrə dair tələblər
Abunə
Haqqımızda
Əlaqə
   
   
 
Flag Counter
 
30.6.2015

Əməkdaşlarımız Ankarada Türk Dil Kurumunda

30.06.2015-ci il tarixində Nəsimi adına Dilçilik İnstitutunun əməkdaşları fil.ü.f.doktorları, dosentlər Kübra Quliyeva və Solmaz Süleymanova Türk Dil Kurumuna dəvət almışlar.
Görüşdə TDK-nın başkanı Prof.Dr. Mustafa Sinan Kaçalına "Azərbaycan dilinin Naxçıvan Dialektoloji Atlası" və "Türkologiya" jurnalının son sayı təqdim olunmuşdur.
Prof. Dr. Mustafa Sinan Kaçalın "Azərbaycan dilinin Naxçıvan Dialektoloji Atlası"nın türk dilçiləri üçün əhəmiyyətli olduğunu vurğulamış və "Türkologiya" jurnalı ilə əməkdaşlıq etmək arzusunu ifadə etmişdir.

Baş redaktordan


J
urnalımız vaxtilə SSRİ məkanında, eləcə də beynəlxalq aləmdə nüfuzlu elmi orqan olan “Sovetskaya Turkologiya”nın elmi və mədəni ənənələrini davam etdirmək əzmindədir. Müxtəlif vaxtlarda jurnala başçılıq etmiş görkəmli alimlər – M.Şirəliyev, E.Tenişev, A.Axundov, T.Hacıyev bunun üçün əllərindən gələni etdilər. Bu gün qloballaşma dövrünün tələbi ilə jurnalın elmi məkanı genişlənməyə ehtiyac duyur. O, təkcə türkoloji dilçiliyin, folklorun çərçivəsinə sığmır. Oxucu jurnalda türkoloji dilçiliklə yanaşı, etnoqrafiyaya, fəlsəfəyə, tarixə, ədəbiyyata, mədəniyyətşünaslığa aid mətnlər görmək istəyir.

Faydalı linklər
 
 
 

 
AXTARIŞ
© "Türkologiya" jurnalı. 2013.