Azərbaycan Milli Elmlər Akademiyası
Nəsimi adına Dilçilik İnstitutu


"TÜRKOLOGİYA"

 
   

Baş səhifə

Haqqımızda
Baş redaktor
Baş redaktorun müavinləri
Məsul katib
Redaksiya heyətinin üzvləri
Beynəlxalq məsləhətçilər
Saylarımız
Nəşrə dair tələblər
Abunə
Arxiv
Əlaqə
   
   
 
27.2.2015

AZƏRBAYCAN MİLLİ ELMLƏR AKADEMİYASI
NƏSİMİ adına DİLÇİLİK İNSTİTUTU

HUMANİTAR və İCTİMAİ ELMLƏR BÖLMƏSİ BÜROSU

Q Ə R A R

Bakı şəhəri, 09 dekabr 2014-cü il

“Türkologiya” jurnalının baş redaktorunun təyin edilməsi, redaksiya heyətinin tərkibində dəyişiklik edilməsi və sahə redaktorlarının yeni tərkibi haqqında

“Türkologiya” jurnalının beynəlxalq reytinqinin yüksəldilməsi, mövcud dünya standartlarına uyğunlaşdırılması, akademik bazalarda təmsilçiliyi və beynəlxalq elmi ictimaiyyətdə tanıdılması məqsədi ilə jurnalın baş redaktoru, redaksiya heyəti və sahə redaktorlarının tərkibində dəyişiklik edilməsi zərurəti yaranmışdır. Qeyd olunanları və Humanitar və İctimai Elmlər Bölməsinin vəsatətini nəzərə alaraq, Azərbaycan Milli Elmlər Akademiyasının Rəyasət Heyəti QƏRARA ALIR:

1. “Türkologiya” jurnalın baş redaktoru AMEA-nın akademiki Tofiq Hacıyev təsdiq edilsin.
2. “Turkologiya” jurnalının Redaksiya heyəti və beynəlxalq məsləhətçiləri aşağıdakı tərkibdə təsdiq edilsin:

Redaksiya heyəti

Akademik Tofiq Hacıyev baş redaktor
Akademik İsa Həbibbəyli
Akademik Kamal Abdullayev
Akademik Teymur Kərimli
Akademik Əbülfəz Quliyev
AMEA-nın müxbir üzvü Muxtar İmanov
AMEA-nın müxbir üzvü Gövhər Baxşəliyeva
AMEA-nın müxbir üzvü Nizami Cəfərov
Fil.e.d., prof. Nizami Xudiyev
Fil.e.d., prof. Azad Məmmədov
Fil.ü.f.d.,dos.Solmaz Süleymanova, baş redaktorun müavini

Beynəlxalq məsləhətçilər:

Şükrü Haluk Akalın Türkiyə
Əhməd Bican Ərcilasun Türkiyə
Çonq Jin Oh Cənubi Koreya
Kadirali Konakbayev Qırğızıstan
İqor Kormuşin Rusiya
Fuat Qəniyev Tatarıstan
Valentina Qərənfıl Moldova
Tofık Məlikov Rusiya
Mehman Musaoğlu Türkiyə
Muradgeli Soyeqov Türkmənistan
Hayasi Tooru Yaponiya

3. "Turkologiya" jurnalının sahə redaktorları aşağıdakı tərkibdə təyin edilsin:

1.Azərbaycan dili və terminologiya üzrə - fıl.e.d., prof. Buludxan Xəlilov, fıl.e.d., prof. İsmayıl Məmmədli, fıl.e.d., prof. Sayalı Sadıqova
Türk dilləri üzrə - fıl.e.d., prof. Məmmədəli Qıpçaq, fıl.e.d., prof. Məhəbbət Mirzəliyeva
3. Şərq dilləri üzrə - fıl.e.d. Şəfəq Əlibəyli, fıl.e.d., prof. Kamandar Şərifov
4. Qədim dillər üzrə - fıl.e.d. İlhami Cəfərsoy, fıl.e.d. Çingiz Qaraşarli
5. Dil tarixi üzrə - müxbir üzv Möhsüm Nağısoylu, fıl.e.d., prof. Əzizxan Tanrıverdiyev, fıl.ü.f.d.dos.,Vahid Zahidoğlu
6. Ədəbiyyat və folklor üzrə - fıl.e.d., prof. Məhərrəm Qasımlı
7. Tipoloji müqayisəli dilçilik üzrə - fıl.e.d., prof. Dünyamin Yunusov, fıl.e.d., prof. Həbib Zərbəliyev
8. Dil nəzəriyyəsi üzrə - fıl.e.d., prof. Afət Abbasova, fıl.e.d., prof. Aslan Məmmədli

Sədr: Teymur Kərimli
Katib: Arzu Məmmədxanlı

 

Baş redaktordanFaydalı linklər
 
 
 

 
AXTARIŞ
© "Türkologiya" jurnalı. 2013.