AZ
RU

AZƏRBAYCAN MİLLİ ELMLƏR AKADEMİYASININ
RƏYASƏT HEYƏTİ


TÜRKOLOGİYA

 

Baş səhifə

Baş redaktordan
Haqqımızda
Baş redaktor
Baş redaktorun müavinləri
Məsul katib
Redaksiya heyətinin üzvləri
Beynəlxalq məsləhətçilər
Mündəricat
Saylarımız
Nəşrə dair tələblər
Arxiv
Əlaqə
   
   
 
Flag Counter
 
27.2.2015

“Müasir monqolşünaslıq və altayşünaslığın aktual problemləri”

“Türkologiya” jurnalının baş redaktorun müavini fil.ü.f.d., dos. Solmaz Süleymanova “Müasir monqolşünaslıq və altayşünaslığın aktual problemləri” adlı beynəlxalq konfransda iştirak emişdir. (12-14 noyabr 2014-çü il Elista, Kalmıkiya)
Konfrans görkəmli Rusiya türkoloqu, monqol və altayşünası Valentin İvanoviç Rassadinin anadan olmasının 75 illiyi və elmi-pedaqoji fəaliyyətinin 55-illiyinə həsr olunmuşdu.

Tədbirin gedişi ilə buradan tanış ola bilərsiniz

 
 
Faydalı linklər
 
 
 
 
 
AXTARIŞ
© "Türkologiya" jurnalı. 2013.